วิสัยทัศน์ กองพลทหารราบที่ ๕
" กองพลทหารราบที่ ๕ เป็นองค์กรชั้นนำ ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณธรรม เป็นผู้นำในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบสนองในทุกภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "
    
  เมนูหลัก
      หน้าแรก
      ประวัติหน่วย
      ผู้บังคับบัญชา
      กิจกรรม
      เว็บบอร์ด
      ติดต่อเรา
  link นขต.พล.ร.๕
    ร.๕ / ร.๕ พัน.๑ / ร.๕ พัน.๒
          ร.๕ พัน.๓
     ร.๑๕ / ร.๑๕ พัน.๑/ ร.๑๕ พัน.๒
          ร.๑๕ พัน.๔
     ร.๒๕ / ร.๒๕ พัน.๑ / ร.๒๕ พัน.๒
          ร.๒๕ พัน.๓
 
 
          พัน.สร.๕
 
     กอง พธ.พล.ร.๕
     กกล.เทพสตรี
 
  ข่าวสาร
  ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | ข่าวสด
คมชัดลึก | มติชน | ผู้จัดการ
  สถิติเข้าชมเว็บไซต์
 
puppies
 
 
กิจกรรมที่สำคัญ ประจำเดือน
 
ก.ค.๕๕ / ส.ค.๕๕ / ก.ย.๕๕
    5TH  INF DIV กิจกรรมการปฏิบัติงานที่สำคัญ

การตรวจสอบและประเมินผล การฝึกขยายผล ชป.นทล. โดย ศปก.นศส.
ณ ร้อย.ลว.ไกล ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อ ๒๗ - ๓๐ พ.ค.๕๕

 

พล.ต.นพวงศ์ สุรวิชัย ผบ.พล.ร.๕ มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ ๖๒ ณ ห้องประชุม บก.ร.๕ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๕

 

พ.อ.วรพล วิศรุตพิชญ์ รอง ผบ.พล.ร.๕ (๒)
ตรวจเยี่ยมการฝึกขยายผล ชป.นทล. ณ ร้อย.ลว.ไกล ๕
ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๕

พล.ต.นพวงศ์ สุรวิชัย ผบ.พล.ร.๕ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๕ และให้โอวาททหารใหม่ หน่วย ร.๕ พัน.๑
ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๕

วีดีทัศน์ การปฏิบัติงาน พล.ร.๕

เดือน ก.ค.๕๕

Link ที่น่าสนใจ
รัฐบาลไทย 
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก
สาระน่ารู้กองทัพบก
ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕
Link กรมฝ่ายเสนาธิการ ทบ.
กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.)
กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.)
กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.)
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (กบ.ทบ.)
กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.)
Link กรมฝ่ายยุทธบริการ ทบ.
กรมการทหารช่าง (กช.)
กรมการทหารสื่อสาร (สส.)
กรมสรรพวุธทหารบก (สพ.ทบ.)
กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.)
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)
กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.)
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างแบบการตรวจประกันคุณภาพการฝึก ยศ.ทบ.ประจำปี ๒๕๕๕
ดู Clip ซึ้งน้ำใจทหารไทย กับภารกิจการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย "Download click เลยครับ "
Download ป้ายช่วยเหลือประชาชน พล.ร.๕
Download คำสั่ง ศบภ.พล.ร.๕ ได้ที่นี่ครับ Download รายชื่อ ผนวก ก.
นโยบายการปฏิบัติงาน มทภ.๔